Pleno extraordinario e urxente do 16 de agosto de 2018.