Pleno extraordinario e urxente do 2 de febreiro de 2021