Pleno extraordinario e urxente do 22 de xuño de 2020