Pleno extraordinario e urxente do 30 de xaneiro de 2020