Convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de Policía Local (funcionario de carreira).

23 Outubro, 2017 — Emprego público

BASES DA CONVOCATORIA.

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS 

RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL

RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA A RECUSACIÓN DOS MEMBROS DO TRIBUNAL

RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL.

RESULTADOS DA PROBA DE COÑECEMENTOS E CONVOCATORIA DA SEGUINTE PROBA

CONVOCATORIA PROBA DE APTITUDES FÍSICAS

PLANTILLA RESPOSTAS PROBA DE COÑECEMENTOS

CONVOCATORIA PROBAS PSICOTÉCNICAS

CONVOCATORIA RECOÑECEMENTO MÉDICO