Prevención e defensa contra os incendios forestais en Galicia.