PROVISIÓN EN PROPIEDADE, POR PROMOCIÓN INTERNA, DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO XEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN.