Selección do alumnado traballador/a e persoal do programa de emprego para persoas mozas, incluídas no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil” – “O pote II”