Sesión plenaria constitutiva do 15 de xuño de 2019