Uso das grellas situadas no Parque Periurbano de San Roque e Couso.