Exención no IRPF das prestacions por maternidade/paternidade percibidas da Seguridade Social

A Sentenza do Tribunal Supremo de 3 de outubro de 2018 (sentenza 1462/2018) establece que “As prestacións públicas por maternidade percibidas da Seguridade Social están exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas”.

Achegamos toda a información necesaria para poder reclamar a devolución do IRPF nas prestacións percibidas por maternidade/paternidade dende o ano 2014.

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE A DEVOLUCIÓN DO IRPF

INSTRUCIÓNS PARA A CONFECCIÓN DO FORMULARIO

FORMULARIO DE SOLICITUDE