Exposición “Secuencias”. Asociación Galega de Arte e Cultura.