Exposición “Homenaxe ao Dolmen de Axeitos” de Antonio Pérez