Arquivo Histórico Dixital de Ribeira

DOCUMENTOS E ENLACES ARQUIVO HISTÓRICO:

Documentación do preito por terreos da lagoa de Carregal (1718-1785)
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1724282

Libros rexistro de saída de documentos (1862-1941)
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1535487

Padróns de alistamento (1862-1955)
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1536311

Libro de padrón de habitantes (1862-1965)
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1532909

Libro de actas de sesións do Pleno (1862-1990)
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1531170

Matrículas de contribución industrial (1862-1961)
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1536450

Expedientes xerais de quintas (1878-1855)
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1531635

Libro caderno de servizo Faro de Corrubedo (1893-1896)
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1719644

Caderno de minutas da correspondencia oficial do Faro de Corrubedo (1893-1902)
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1719646

Rexistro de emigrantes (1923-1937)
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1533700