Matrícula do Conservatorio de Música Profesional de Ribeira “Enrique Paisal” para o curso 2020/2021.

MATRÍCULA:

O prazo de matrícula do Conservatorio de Música Profesional de Ribeira Enrique Paisal para o curso 2020/2021 rematará o 21 de setembro e realizarase de xeito telemático a través do seguinte enlace:

https://ventanilla.riveira.es/index.php?id=alta_conservatorio

OUTROS DOCUMENTOS A ADXUNTAR:

  1. “Liquidación de Prezos Públicos/Privados” da Xunta de Galicia. ENLACE WEB PARA O PAGO.
  1. Impreso “TokApp School” (plataforma de comunicación do Centro). DESCARGAR AQUI.
  2. Autorización para reportaxes de prensa, radio, televisión, gravacións e audio en dependencias do Concello. DESCARGAR AQUI

Estes documentos xunto co xustificante de pagamento da matrícula remitiranse por correo electrónico ao Conservatorio de Música (conservatorio@ribeira.gal).

Para calquera dúbida consultar con secretaría a través do teléfono 981 87 32 04 (horario: 9.00 as 13.30 horas).