Plan de formación “Cociña nos fogóns de Ribeira”

Plan de formación “Cociña nos fogóns de Ribeira”

Formación para o sector hostaleiro e de restauración do concello de Ribeira

Aplazamento do curso “Cociña para levar”, integrado no Plan de Formación “Cociña nos fogóns de Ribeira”

As persoas inscritas, recibirán a información sobre as novas datas de realización.