Prazos de solicitude para o curso 2017/18 da Escola Infantil Municipal.

Bando

Solicitude novo ingreso

 

DO 20 DE MARZO ATA O 20 DE ABRIL ESTARÁ ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES PARA NOVAS INSCRIPCIÓNS NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL PARA O CURSO 2017/2018.

Os impresos das solicitudes estarán dispoñibles dende o 19 de marzo no Departamento de Servizos Sociais, Servizo de Atención Cidadá do Concello e na paxina web do Concello.

As solicitudes entregaranse no rexistro do Concello onde se lles dará copia da solicitude co numero de rexistro, que servirá para identificar a solicitude nas listas que se publiquen.

As lista provisionais publicaranse o 15 de maio do 2017.

( DO 1 O 17 DE MARZO SERA O PRAZO PARA RENOVACION DE PRAZAS )

Os impresos de solicitude de renovación facilitaranse na Escola Infantil Municipal, e entregaranse no Rexistro do Concello)

PARA CALQUERA OUTRA INFORMACIÓN PODEN DIRIXIRSE Ó DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO CONCELLO.

Praza 8 de Marzo, baixo (Edificio Mirador de Padin),

tel.: 981874131

e-mail.: servizossociais@riveira.com

 

 

 

SAÚDOS,

CALQUERA DÚBIDA POÑANSE EN CONTACTO CON SANTI.