EQUIPO DIRECTIVO

 • Director: Álvaro López González
 • Xefa de Estudos: Natalia Rey Rey
 • Secretario: José Fungueiriño Ramos

PERSONAL DOCENTE

 • Abeijón Blanco, Luis Manuel

Xefe de departamento de corda pulsada. Guitarra. Repentización e acompañamento. Educación auditiva e vogal. Colectivo Guitarra grao elemental.

 • Blanco Tomé, Angel

Violonchelo. Xefe de departamento de corda Friccionada. Linguaxe musical. Educación auditiva e vogal. Coro. Orquestra profesional de corda. Iniciación ao jazz. Conxunto. Acompañamento de gaita.

 • Bretal Martínez, Teresa (en sustitución: Vicente Quijeiro, Mauricio)

Piano.  Linguaxe musical. Técnicas de composición aplicadas á didáctica. Repentización e Acompañamento. Conxunto. Pianista acompañante.

 • Fungueiriño Ramos, José

Xefe de departamento de Orquestra. Saxofón. Música de cámara.  Colectiva de vento do grao elemental. Banda. Secretario.

 • Galbán Rodriguez, Sabela

Frauta traveseira.

 • Ledo González, Juan Carlos

Xefe de departamento de Linguaxe Musical. Piano. Linguaxe Musical. Interpretación. Repentización e acompañamento.

 • López González, Álvaro

Trompeta. Linguaxe Musical. Novas Tecnoloxías. Música de Cámara. Conxunto. Director.

 • Martínez Díaz, Rodrigo

Clarinete. Linguaxe musical. Educación auditiva e vogal.

 • Pereda Suárez, Julio César

Piano. Conxunto.  Improvisación.

 • Pérez Villanueva, Mª Teresa

Viola. Piano. Historia da Música. Musicoloxía. Colectivo de corda de grao elemental.

 • Rey Rey Natalia

Violín. Educación auditiva e vogal. Xefa de estudos.

 • Sastre Paz, Cristina

Piano. Xefa do departamento de Piano. Linguaxe Musical. Educación vogal e auditiva. Conxunto.

 • Torre Castro, Millán Miguel

Xefe de departamento de Fundamentos de Composición. Harmonía. análise. 

 • Vidal Trabada, Anxela

Xefa de departamento de Instrumentos Antigos. Gaita. Linguaxe musical profesional.  Música tradicional galega. Conxunto Gaita.

 

PERSOAL NON DOCENTE

 • Administrativo: Juan José Rivas Lage
 • Conserxe: Francisco Queiruga Dominguez