EQUIPO DIRECTIVO

  • Director: Álvaro López González
  • Xefa de Estudos: Natalia Rey Rey
  • Secretario: José Fungueiriño Ramos

PERSONAL DOCENTE

Abeijón Blanco, Luis Manuel

Xefe de departamento de corda pulsada. Guitarra. Repentización e acompañamento. Educación auditiva e vogal. Colectivo Guitarra grao elemental.

Blanco Picos, Luis Ignacio

Xefe de departamento de piano. Linguaxe Musical Profesional. Repentización e acompañamento. Pianista acompañante. Colectivo Piano grao elemental.

Blanco Tomé, Angel

Violonchelo. Linguaxe musical. Educación auditiva e vogal. Coro. Orquestra profesional de corda. Iniciación ao jazz. Acompañamento de gaita.

Bretal Martínez, Teresa

Piano. Educación vogal e auditiva. Linguaxe musical. Técnicas de composición aplicadas á didáctica.

Chapela Díaz, Saúl

Xefe de departamento de Fundamentos de Composición. Harmonía. análise. piano. Piano complementario. composición. Pianista acompañante.

Fungueiriño Ramos, José

Xefe de departamento de vento. Saxofón. Educación auditiva e vogal.  Colectiva de vento do grao elemental.

Galbán Rodriguez, Sabela

Frauta traveseira. Pedagoxía. Educación auditiva e vogal. Conxunto. Escola de música.

Ledo González, Juan Carlos

Xefe de departamento de Linguaxe Musical. Piano. Linguaxe Musical. Interpretación. Repentización e acompañamento.

López González, Álvaro

Xefe de departamento de Orquestra. Trompeta. Educación auditiva e vogal. Novas Tecnoloxías. Música de Cámara. Banda profesional.

Martínez Díaz, Rodrigo

Clarinete. Linguaxe musical. Conxunto. Música de cámara.

Pereda Suárez, Julio César

Piano. Conxunto. Repentización e acompañamento.  Improvisación.

Pérez Villanueva, Mª Teresa

Viola. Piano. Historia da Música. Musicoloxía. Colectivo de corda de grao elemental.

Rey Rey Natalia

Xefa de departamento de corda Friccionada. Violín. Educación auditiva e vogal. Linguaxe Musical.

Sastre Paz, Cristina

Piano. Linguaxe Musical. Educación vogal e auditiva. Escola de música.

Vidal Trabada, Anxela

Xefa de departamento de Instrumentos Antigos. Gaita. Linguaxe musical profesional. Conxunto. Música tradicional galega. Colectivo gaita.

PERSOAL NON DOCENTE

  • Administrativo: Juan José Rivas Lage
  • Conserxe: Francisco Queiruga Dominguez