Dicionarios e Glosarios na rede

Loia, unha guía en rede sobre o galego para todos os internautas. A Sección de Lingua do Centro de Documentación Sociolingüística do Consello da Cultura Galega é a creadora desta nova ferramenta de coñecemento.
http://www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/loia/

Álbum de mulleres. María Mariño é a autora homenaxeada o Día das Letras Galegas do ano que vén, 2007.
http://www.culturagalega.org/album/detalle.php?id=7

Asuntos de sempre:

Lendas, autores, historias... todo cabe na Enciclopedia da fantasía popular de Galicia.
http://www.galiciaencantada.com/index.asp?rsl=1280

A continua mobilidade da información neste portal trae consigo a posibilidade de estar sempre ao día. A posibilidade de solicitar un “boletín de novidades” personalizado, facilita aínda máis o uso do portal e dos soportais (LG3 de literatura, BD banda deseñada...).
http://www.culturagalega.org/

Dicionarios e glosarios na rede:

Dicionario de escritores/as da Barbanza, Xoán Pastor Rodríguez Santamaría
Asociación Cultural Barbantia
http://www.barbantia.org/dicionario/

Tesouro Informatizado da Lingua Galega, TILG, Instituto da Lingua Galega (USC), Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Dirección Xeral de Política Lingüística (1986...)
http://www.ti.usc.es/TILG/

Vocabulario da Real Academia Galega, RAG (2006)
http://www.realacademiagalega.org/galicianvocabulary/FindByWord.do

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega, VOLG, Instituto da Lingua Galega (USC), Real Academia Galega
http://www.realacademiagalega.org/volga/index.jsp

Vocabulario xurídico-administrativo, galego-castelán, castelán-galego, Seminario de Lingüística Informática, Universidade de Vigo (2005)
http://webs.uvigo.es/sli/dilega/

Dicionario visual da construción, GENCAT, COAG (2004)
http://dicionario.coag.es/

Dicionario Interactivo de Arquitectura e Construción, Arquitectura Galega na Rede
http://www.arquitecturagalega.net/AG/dicionario/dicionario.cgi?amosa=paxina

Dicionario galego de termos médicos, Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Dirección Xeral de Política Lingüística (2002)
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXPL/DXPL/diccmedico.pdf

Glosario de Termos Administrativos, Xunta de Galicia
http://www.galiciaaberta.com/portal/site/galiciaAberta/menuitem.a2eb3242a24dd3de9006d433f03900a0/

Glosario de termos da Seguridade Social, Seguridade Social (1995)
http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=3&ID=10485

Área de terminoloxía, Servizo de Normalización Lingüística, USC
http://www.usc.es/snl/term/index.htm