CITA PREVIA EN URBANISMO

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

A partir do 7 de novembro o ASESOR XURÍDICO, ARQUITECTO ou ARQUITECTO TÉCNICO do departamento de urbanismo só atenderán con CITA PREVIA.

  • HORARIO

LUNS, MÉRCORES E VENRES DE 10:00 a 13:30 horas.

  • ¿COMO SOLICITAR A CITA PREVIA?
  1. Por correo electrónico, en algún dos seguintes correos:
    1. Xeral: urbanismo@riveira.com
    2. ASESOR XURÍDICO (José Martínez de Llano Orosa): jose.llano.orosa@riveira.com
    3. ARQUITECTO (José Alberto Iglesias Fungueiriño): arquitecto@riveira.com