SixPac

¿Qué é o SIXPAC?

O Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC) é o novo sistema de identificación de parcelas agrícolas en España que SE UTILIZARÁ PARA SOLICITUDES DE AXUDAS DA PAC que requiran declarar superficies. Para esta finalidade concreta substitúe ao Catastro.

Enlace ó Sixpac: http://www.xunta.es/visor

Manual explicativo do SIXPAC.