Catalogo de Servizos

OFRECEMOS

 • Información, Asesoramento, Acollidas
 • Diagnóstico de Saude
 • Tratamento Farmacolóxico
 • Seguimento Médico
 • Tratamento de Patolóxias Psiquiátricas Asociadas
 • Coidados de Enfermería
 • Acompañamento e Consultas Especializadas (VIH)
 • Estracción e procesamento de mostras biolóxicas
 • Vacunación
 • Dispensación supervisada de medicación
 • Psicodiagnóstico
 • Psicoterápia individual, familiar e grupal
 • Diagnóstico social
 • Seguimento social
 • Orientación Laboral
 • Integración e seguimento socio-laboral
 • Asesoramento xurídico
 • Orientación e abordaxe educativo
 • Talleres ocupacionais e formativos
 • Actividades de Ocio e Tempo Libre
 • Cursos de Formación especializada
 • Atención especializada a minorias étnicas e culturais
 • Prevención Comunitaria en Drogodependencias
uadlogo