Teléfonos de interese

Teléfono da Muller:
900 400 273
016
Instituto da Muller:
900 191 010
900 152 152
Teléfono do Maior:
900 333 666
900 222 223
Teléfono do Menor:
900 444 222
116111
Teléfono Xove:
902 152 535
Emerxencias:
112
Urxencias médicas:
061
Garda Civil:
062
Policía Nacional:
091
SOS Galicia:
900 444 222
Información Cidadán:
010
Bombeiros:
981 87 19 19